Ładowanie strony
MENU

ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY 

 

  


 


 

start / PRAWO WEWN��TRZSZKOLNE / KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
serwis w tej chwili ogląda 7 osób
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
   | modyf: Zbigniew Mielnik 2022-08-31, 20:05 | 3628 odsłon
serwiszglossie

 

 Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Lp.

Zadania do realizacji

Termin

odpowiedzialni

1.

Początek zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

01.09.2022 r.

dyrektor, wicedyrektor

2.

Zajęcia  integracyjne  dla uczniów klas I.

09.2022 r.

wychowawcy klas I,

 pedagog  szkolny,

3.

Poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych, założeniach PSO, WSO, prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu Liceum oraz zasadach zachowania.

do 09.09.2022 r.

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

4.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I i IV.( wybranie rad klasowych rodziców, zapoznanie z dokumentami prawa szkolnego, omówienie zasad i organizacji egzaminu maturalnego, wybór komitetu studniówkowego rodziców )

08.09.2022 r.

wychowawcy klas

dyrekcja

5.

 

6.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Otrzęsiny klas pierwszych.

wrzesień 2022 r.

 

wrzesień 2022 r.

opiekun SU

 

klasa 2c, wychowawcy klas

7.

 

Jubileusz 75 - lecia Liceum.


7 - 8.10.2022r.

nauczyciele

8.

Dzień Edukacji Narodowej.

14.10.2022 r.

opiekun SU

dyrektor

9.

Spotkanie z rodzicami ( wyniki w nauce, frekwencja, problemy wychowawcze )

03.11.2022 r.

wychowawcy klas

pedagog

dyrektor

10.

Zebranie Rady Pedagogicznej - szkolenie

10.2022 r.

dyrektor

11.

Dzień Patrona Szkoły.

11.2022 r.

A. Kędzierska

K. Zagajewska-Sycz

A. Doroszko

12.

Święto Niepodległości.

11.11.2022 r.

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

13.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

 – analiza wyników matury 2021 r.

- Analiza EWD

11.2022.r

 

M. Gutowski,

E. Reut,

E. Kondraciuk-Pieniak

R. Kęsicki,

14.

Próbny egzamin maturalny z OPERONEM.

11.2022 r.

dyrektor

wychowawcy klas IV

15.

Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach na zakończenie I semestru.

 


21.12.2022 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy klas

 

16.

Zimowa przerwa świąteczna.


23-31.12.2022 r.


17.

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr.

13.01.2023 r.

wszyscy nauczyciele

18.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja .

18.01.2023 r.

wszyscy nauczyciele

dyrekcja

 

19.

Spotkanie z rodzicami – wyniki klasyfikacji.

19.01.2023 r.

wszyscy nauczyciele

dyrekcja

20.

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą.

01.2023 r.

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

21.

Studniówka maturzystów.

01.2023 r.

wychowawcy klas

wicedyrektor

22.

Ferie zimowe

23.01- 05.02. 2023 r.


23.

Zebranie Rady Pedagogicznej –szkolenie.

03.2023 r.

 dyrektor

24.

Wiosenna przerwa świąteczna.

06 -11.04.2023 r.


25.

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

04.2023 r.

R. Kozieł,

R. Kęsicki

26.

Poinformowanie uczniów i rodziców klas

 IV o przewidywanych ocenach na zakończenie nauki.

14.04.2023 r.

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

 

27.

Ostateczne wystawienie ocen na zakończenie nauki w Liceum.

21.04.2023 r.

wszyscy nauczyciele

28.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

- klasyfikacja klas IV,

- organizacja egzaminu maturalnego 2023.

25.04.2023 r.

dyrektor

29.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II i III.

27.04.2023 r.

wszyscy nauczyciele

30.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

28.04.2023 r.

dyrektor, opiekun SU

wychowawcy

31.

 Udział w uroczystościach Dnia Flagi i  Święta3 Maja.

02-03.05.2023 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

32.

Egzaminy maturalne.

maj 2023 r.

dyrektor

przewodniczący ZN i ZE

33.

Organizacja Dni Otwartych Szkoły.

maj 2023 r.

dyrekcja, opiekun SU

zespół ds. promocji szkoły

34.

Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego.

09.06.2023 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

 

35.

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych.

16.06.2023 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

36.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

- klasyfikacja końcoworoczna.

20.06.2023 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

37.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

23.06.2023 r.

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

38.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.

28.06.2023 r.

Dyrektor, zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej

39.

Rekrutacja do klas I .

06/07.2023 r.

komisja rekrutacyjna

40.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024.

31.08.2023 r.

dyrektor

 

96,35 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2021r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY