Ładowanie strony
MENU
ŻEROM W YOUTUBE

PROJEKTY AKTUALNE

 

HERCULES

 
 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


 

start / PRAWO WEWN��TRZSZKOLNE / KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
serwis w tej chwili ogląda 9 osób
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
   | modyf: Zbigniew Mielnik 2021-09-13, 19:16 | 7602 odsłon
serwiszglossie

 

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Lp.

Zadania do realizacji

Termin

odpowiedzialni

1.

Początek zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

01.09.2021 r.

dyrektor, wicedyrektor

2.

Zajęcia  integracyjne  dla uczniów klas I.

09.2021 r.

wychowawcy klas I,

 pedagog  szkolny,

3.

Poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych, założeniach PSO, WSO, prawach i obowiązkach wynikających ze Statutu Liceum oraz zasadach zachowania

do 10.09.2021 r.

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

4.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I i III.

( wybranie rad klasowych rodziców, zapoznanie z dokumentami prawa szkolnego, omówienie zasad i organizacji egzaminu maturalnego, wybór komitetu studniówkowego rodziców )

wrzesień 2021 r.

wychowawcy klas

dyrekcja

5.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

wrzesień 2021 r.

opiekun SU

7.

 Dzień Edukacji Narodowej.

14.10.2021 r.

opiekun SU

dyrektor

8.

Spotkanie z rodzicami ( wyniki w nauce, frekwencja, problemy wychowawcze )

28.10.2021 r.

wychowawcy klas

pedagog

dyrektor

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej -szkolenie

10.2021 r.

dyrektor

11.

Dzień Patrona Szkoły.

11.2021 r.

A. Kędzierska

A. Doroszko

12.

Święto Niepodległości.

11.11.2021 r.

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

14.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

 – analiza wyników matury 2021 r.

- Analiza EWD

11.2021.r

M. Gutowski, E. Reut,

R. Kęsicki, Z. Mielnik

15.

Próbny egzamin maturalny z OPERONEM.

11.2021 r.

 

dyrektor

wychowawcy klas III

16.

Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach na zakończenie I semestru.

15.12.2021 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy klas

18.

Ostateczne wystawienie ocen za I semestr.

22.12.2021 r.

wszyscy nauczyciele

19.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja .

4.01.2022 r.

dyrektor

wszyscy nauczyciele

20.

Spotkanie z rodzicami – wyniki klasyfikacji.

13.01.2022 r.

wszyscy nauczyciele

dyrekcja

21.

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2022 r.

 

22.

Próbny egzamin maturalny z Nową Erą.

01.2022 r.

dyrekcja, wszyscy nauczyciele

24.

Studniówka maturzystów.

01.2022 r.

wychowawcy klas

wicedyrektor

25

Ferie zimowe

24.01- 06.02. 2022 r.

 

26.

Zebranie Rady Pedagogicznej –szkolenie.

03.2022 r.

dyrektor

27

Wiosenna przerwa świąteczna.

14-19.04.2022 r.

 

28.

Światowy Dzień Zdrowia.

04.2022 r.

pedagog

29.

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

04.2022 r.

J. Jarosz , R. Kęsicki

30.

Organizacja Dni Otwartych Szkoły.

04.2022 r.

dyrekcja, opiekun SU

zespół ds. promocji szkoły

31.

Poinformowanie uczniów i rodziców klas III

o przewidywanych ocenach na zakończenie nauki.

11.04.2022 r.

wychowawcy

wszyscy nauczyciele

32.

Ostateczne wystawienie ocen na zakończenie nauki w Liceum.

22.04.2022 r.

wszyscy nauczyciele

33.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

- klasyfikacja klas III,

- organizacja egzaminu maturalnego 2022.

26.04.2022 r.

dyrektor

34.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II i III.

21.04.2022 r.

wszyscy nauczyciele

35.

 Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

29.04.2022 r.

dyrektor, opiekun SU

wychowawcy

36.

Udział w uroczystościach Dnia Flagi i  Święta

3 Maja.

02-03.05.2022 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

37.

Egzaminy maturalne.

maj 2022 r.

dyrektor

przewodniczący ZN i ZE

38.

Poinformowanie uczniów i rodziców

o przewidywanych ocenach na zakończenie roku szkolnego.

08.06.2022 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

 

39.

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych.

15.06.2022 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

40.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

- klasyfikacja końcoworoczna.

21.06.2022 r.

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

41.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

24.06.2022 r.

wychowawcy

opiekun pocztu sztandarowego

42.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.

29.06.2022 r.

Dyrektor, zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej

43.

Rekrutacja do klas I .

06/07.2022 r.

komisja rekrutacyjna

44.

Zebranie Rady Pedagogicznej:

Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023.

31.08.2022 r.

dyrektor

96,35 %

ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2021r.
W NASZYM LICEUM

DZIEŃ OTWARTY LICEUM

 

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Rada Rodziców
konto Rady Rodziców przy LO
Bank Spółdzielczy w Bartoszycach
56 8855 0004 2001 0235 9474 0001
CERTYFIKATY