stacja 9 i 10
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 17282 visits
serwiszglossie
downloads
 

 

stacja 9 i 10

arrêt m przystanek

cause f de l’accident przyczyna wypadku

ciel m niebo

colère f gniew

défaite f porażka, przegrana

doigt m palec

étoile f gwiazda

extraterrestre m kosmita

genre m rodzaj, gatunek

gravité f waga sans gravité bez groźnych skutków

grève f strajk

logiciel m oprogramowanie

lumière f światło

main f ręka

maison f volante ufo

négligence f zaniedbanie, lekceważenie

service m de nuit dyżur nocny

trafic m ruch np. uliczny, transport

truc m, machin m, bidule m = chose f

veille f przeddzień

volant m kierownica


allumer zapalać

assurer zapewniać, zaręczać

atteindre osiągnąć

atterrir lądować

aveugler oślepiać

avoir l’air mieć wygląd, wyglądać na

avoir horreur de

circuler kursować

clignoter migotać, mrugać

craindre obawiać się, lękać się

décoller startować, odklejać się

dépêcher śpieszyć

esperer mieć nadzieję

éteindre gasić, wyłączać

étonner zadziwiać

être au volant być przy kierownicy, prowadzić

grignoter podjadać

impressionner wywierać wrażenie

interroger  przepytywać, przesłuchiwać

laisser zostawić

peindre malować

perdre le contrôle de stracić panowanie

raccompagner odprowadzać

remarquer zauważyć

résister à opierać się

sauver uratować

se dérouler dziać się, toczyć się

se moquer de kpić sobie z

se plaindre skarżyć się, narzekać

se souvenir de przypominać sobie

se tromper de pomylić się

supporter znosić, tolerować, kibicować

supprimer znieść, likwidować

télécharger pobierać z internetu

tomber amoureux de zakochać się


curieux ciekawy

invétéré zatwardziały, nałogowy

menteur kłamliwy

méticuleux drobiazgowy, skrupulatny

rassuréuspokojony


attentivement uważnie

clairement jasno, zrozumiale

doucement łagodnie, spokojnie

faussement fałszywie, obłudnie

gaîment wesoło

lâchement tchórzliwie

méchamment niegodziwie, złośliwie

parfaitement doskonale

patiemment cierpliwie

poliment grzecznie

prudemment ostrożnie

rapidement szybko

seulement tylko, samotnie, jedynie

uniquement wyjątkowo, jedynie

violemment gwałtownie


à mon avis moim zdaniem

il me semble que wydaje mi się, że

do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 17282 visits