stacja 21 i 22
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 19970 visits
serwiszglossie
 

 

avoir des idées noires mieć czarne myśli

avoir l’habitude de mieć nawyk, zwyczaj, przyzwyczajenie

avoir l’intention de mieć zamiar

bosser pracować

confier powierzać

consacrer à poświęcać

croire wierzyć

dire des bêtises mówić głupoty

disparaître disparu znikać

être trompé/e być oszukanym

faire une gaffe terrible zrobić straszną gafę

inventer wymyślać

punir karać

réfléchir à zastanawiać się

remonter le moral à quelqu’un pocieszyć kogoś, podnieść na duchu

renoncer à rezygnować z

réussir à un examen zdać egzamin

réviser powtarzać materiał przed klasówką

s’inquiéter niepokoić się

se mettre en colère rozzłościć się

se rendre compte de zdawać sobie sprawę z

se souvenir de pamiętać, wspominać

voter glosować

 

ça me donne le cafard to wprowadza mnie w zły nastrój

ça suffit wystarczy

C’est dommage szkoda

 

avenir m przyszłość

disparition f zniknięcie

espoir m nadzieja

extraterrestre m istota pozaziemska

note f ocena

récompense f rekompensata, nagroda

violence f przemoc

 

content, contente- zadowolony/a

excellent/e doskonały/a

fâché, fâchée- rozgniewany/a

majeur majeure pełnoletni/a

méchant/e złośliwy/a

paisible, paisible- spokojny/a

préoccupé, préoccupée- zaniepokojony/a

soucieux, soucieuse- zaniepokojony/a

 

le bonheur (szczęście); heureux, heureuse- szczęśliwy/a

le calme (spokój); calme, calme- spokojny/a

la colère (złość, gniew); en colère, en colère- zły/a

le courage (odwaga); courageux courageuse odważny/a

la déception (rozczarowanie); déçu, déçue- rozczarowany/a

le dégoût (wstręt); dégoûté, dégoûtée- zdegustowany/a

la déprime (przygnębienie); déprimé, déprimée- przygnębiony/a

le désespoir (rozpacz); désespéré désespérée załamany, zrozpaczony

la douceur doux douce łagodny/a

l’ennui m (nuda, znudzenie); ennuyeux, ennuyeuse nudny/a

l' étonnement m (zdziwienie); étonné, étonnée- zdziwiony/a

la frayeur (strach); effrayé, effrayée- wystraszony/a

la gaîté (wesołość); gai, gaie- wesoły/a                           

la gêne (zakłopotanie); gêné, gênée- zakłopotany/a

la gentillesse (grzeczność); gentil gentille grzeczny, uprzejmy/a

la honte (wstyd); honteux, honteuse- zawstydzony/a

l' inquiétude f (zmartwienie); inquiet, inquiète- zmartwiony/a

la joie (radość); joyeux, joyeuse- radosny/a

la liberté (wolność); libre libre wolny

le malheur (nieszczęście); malheureux, malheureuse- nieszczęśliwy/a

la satisfaction (satysfakcja); satisfait, satisfaite- usatysfakcjonowany/a

la surprise (zaskoczenie); surpris, surprise- zaskoczony/a

la tranquillité (spokój); tranquille, tranquille- spokojny/a

la tristesse (smutek); triste, triste- smutny/a

 

plein de dużo

depuis od

à partir de począwszy od

jusqu’à aż do

 

 
do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 19970 visits