unite 4
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 22174 visits
serwiszglossie
 

 accident m wypadek

agence f immobilière biuro nieruchomości

air m powietrze

argent m pieniądze

armoire f szafa

ascenseur m winda

baignoire f wanna

banlieue f przedmieście

banque f bank

bâtiment m budynek

bidonville m slamsy

boucherie f sklep mięsny

boulangerie f piekarnia

boutique f de vêtements sklep z ubraniami

calme m spokój

cave f piwnica

centre m commercial centrum handlowe

chaise f krzesło

charcuterie f sklep z wędlinami

charges f opłaty za wodę, prąd, gaz

chauffage m ogrzewanie

chauffeur m kierowca

cheminée f kominek

ciel m niebo

circulation f ruch uliczny

coffre m kufer, bagażnik

couloir m korytarz

dessin m rysunek

distraction f rozrywka

douche f prysznic

église f kościół

embouteillage m korek uliczny

endroit m miejsce

entrée f przedpokój

environnement m środowisko, otoczenie

épicerie f sklep spożywczy

étage m piętro

fauteuil m fotel

fenêtre f okno

fermeture f zamknięcie

fleuriste m kwiaciarz

forfait m zniżka

frigo m lodówka

gare f dworzec

gare f routière dworzec autobusowy

immeuble m blok

itinéraire m trasa

jardin m ogród

lavabo m umywalka

lave-linge m pralka

librairie f księgarnia

mairie f merostwo

maison f de la presse sklep z gazetami

médicament m lekarstwo

moyen m de transport środek transportu

musée m de cires muzeum figur woskowych

ouverture f otwarcie

petite annonce f ogłoszenie drobne

pharmacie f apteka

pièce f izba

piscine f basen

poisson m ryba

pompier m strażak

pont m most

porte f drzwi

prix m modique niska cena

quartier m dzielnica

réduction f zniżka, ulga

table f de nuit szafka nocna

tapis m dywan

verdure f zieleń

 

accompagner odprowadzać

aller tout droit iść prosto

attendre czekać

avoir droit mieć prawo

avoir envie de mieć ochotę

avoir mal à boleć

avoir peur de bać się

commander zamawiać

coûter kosztować

emprunter wypożyczać

louer wynająć

payer par carte płacić kartą

payer en espèces/en argent płacić gotówką

prendre la première rue wziąć/pójść pierwszą ulicą

prêter pożyczać

prier modlić się

quitter opuszczać

s’amuser bawić się

se déplacer przemieszczać się

toucher dotykać

traverser przechodzić przez

tourner skręcać

 

à côté de obok

à droite de po prawej

à gauche de po lewej

au bout de na końcu

au milieu de na środku

derrière za

devant przed

en face de naprzeciwko

entre między

loin de daleko

par terre na podłodze

près de blisko

sous pod

sur na

 

agréable agréable przyjemny

confortable confortable wygodny

dépassé dépassée przestarzały

difficile difficile trudny

équipé équipée wyposażony

gratuit gratuite bezpłatny

parfait parfaite doskonały

pur pure czysty

récent récente niedawny

satisfait satisfaite zadowolony

silencieux silencieuse cichy

 
do g�ry | utworzy�: Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 22174 visits