station 7 i 8
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 22008 visits
serwiszglossie
 

Je ne sais pas encore jeszcze nie wiem

Je voudrais m’inscire au club de théâtre chciałbym się zapisać do klubu teatralnego

Je voudrais m’abonner au club de gym

Comment ça s’écrit?Jjak to się pisze?

Ça dépend to zależy

Demain jutro

Combien de ile

Combien de temps ile czasu, jak długo

Où gdzie

Quand kiedy

 

année f rok

anniversaire m rocznica, urodziny

après-midi m popołudnie

association f stowarzyszenie

cantine f stołówka

carte f de membre du club

chambre f pokój

chat m kot

cours m zajęcia

devoir m obowiązek, praca domowa

employé m urzędnik

étoile f gwiazda

fils m syn

fin f koniec

fenêtre f okno

garçon m chłopak

guerre f wojna

gymnase m sala gimnastyczna

hiver m zima

homme m mężczyzna

jour m dzień

liberté f wolność

lieu m miejsce

lune f księzyc

magasin m sklep

mois m miesiąc

naissance f narodzenie

nom m nazwisko

piscine f  basen

prénom m imię

printemps m wiosna

résidence f universitaire dom studencki

réunion f zebranie

semaine f tydzień

soeur f siostra

surprise f niespodzianka

téléphone m fixe telefon stacjonarny

voisin m sąsiad

 

chercher szukać

commencer zaczynać

découvrir odkryć

demander pytać, prosić

désirer pragnąć

dormir spać

écrire pisać

expliquer objaśniać

fêter świętować

garder zachować, opiekować się

il pleut pada deszcz

marcher chodzić, maszerować

montrer pokazać

partir wyjechać

prendre brać

préparer przygotować

répondre odpowiadać

terminer kończyć

 

jeune młody

libre wolny

mondial światowy

municipal miejski

 

bien sûr oczywiście

bientôt wkrótce

d’habitude zwykle

seulement tylko

tout le temps cały czas

 

Comment est-ce que tu t’appelles ? Jak się nazywasz ?

Où est-ce que tu habites ? Gdzie mieszkasz ?

Où est-ce que tu es né ? Gdzie się urodziłeś ?

Quel est ton nom ? Jakie jest twoje nazwisko ?

Quel est ton prénom ? Jakie jest twoje imię ?

Quelle est ton adresse ? Jaki jest twój adres ?

Quelle est ta date de naissance ? Jaka jest twoja data urodzenia ?

Quand est-ce que tu es né ? Kiedy się urodziłeś ?

 

Comment est-ce que vous vous appelez ?

Où est-ce que vous habitez ?

Où est-ce que vous êtes né ?

Quel est votre nom ?

Quel est votre prénom ?

Quelle est votre adresse ?

Quelle est votre date de naissance ?

Quand est-ce que vous êtes né ?

 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 
do g�ry | utworzy�: p.prof. Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 22008 visits