station 5 i 6
      | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 26169 visits
serwiszglossie
downloads
 

 Station 5 i 6

 

agenda (m) kalendarz

appareil (m) photo aparat fotograficzny

arbre (m) drzewo

bateau (m) statek

bibliotécaire (m) bibliotekarz

bureau (m) biurko

cahier (m) zeszyt

cartable (m) tornister

chaise (f) krzesło

chat (m) kot

château (m) zamek

ciseaux (m) nożyczki

classeur (m) segregator

clé (f) klucz

compas (m) cyrkiel

contrôle (m) de français klasówka z francuskiego

copie(f) kopia, praca pisemna

cour (f) du lycée boisko szkolne

crayon (m) ołówek

dictionnaire (m) słownik

écouteurs (m) słuchawki

équipe (f) drużyna

exercice (m) ćwiczenie

fils (m) syn

frère (m) brat

garçon (m) chłopiec

gomme (f) gumka

imprimante (f) drukarka

laboratoire (m) laboratorium, pracownia

lecteur (m) odtwarzacz

maison (f) dom

mouchoir (m) chusteczka

natation (f) pływanie

nature (f) przyroda

ordinateur (m) komputer

paquet (m) paczka

père (m) ojciec

pièce (f) de 20 centimes moneta

promenade (f) spacer

règle (f) linijka

sac (m) à dos plecak

stylo (m) długopis

tableau (m) tablica

taille-crayon (m) temperówka

télécommande (f) pilot np. do tv

trousse (f) piórnik

 

à tes souhaits na zdrowie

aujourd’hui dzisiaj

beaucoup dużo, bardzo

bien sûr oczywiście

partout wszędzie

 

 

pourquoi dlaczego

s’il te plaît proszę do kolegi

s’il vous plaît proszę do pani, pana

très bien bardzo dobrze

tiens proszę weź

voilà oto, proszę

 

Je voudrais chciałabym, chciałbym

Qu’est ce que c’est ? co to jest

 

chercher szukać

demander pytać, prosić

donner dawać

faire  robić

garder zachowywać

maltraiter dokuczać, dręczyć

photographier robić zdjęcia

prêter pożyczać

s’adresser à zwracać się do

 

comique  śmieszny

fantastique wspaniały

jeune młody

malade chory

noir – noire czarny

vert – verte zielony

violent – violente gwałtowny

 

cette semaine w tym tygodniu

Tu peux me prêter możesz mi pożyczyć

Vous pouvez me prêter pan, pani może mi pożyczyć

Je veux chcę
do g�ry | utworzy�: p.prof. Ewelina Story | modyf: Ewelina Story 2016-01-29, 15:12 | 26169 visits